PREDLOGI UKREPOV

ukrep: Vzpostavitev nacionalne sheme financiranja obveznih pripravništev

predlagatelj: skupina mladih datum: 11.May 2015
 
nastal v sklopu projekta: Vklopi se! kraj: Ljubljana

 

opis ukrepa:

Za opravljanje strokovnega izpita, ki je pogoj za opravljanje določenih poklicev (pedagogi, pravniki, socialni delavci, zdravniki), je obvezno opravljanje pripravništva. Velika večina teh pripravništev je volonterskih, saj jih dovoljuje zakon, kar pa pripravniku ne zagotavlja nobene socialne varnosti, še manj pa preživljanja z delom v tistem času, ko ga pripravnik opravlja. Pripravniki, ki opravljajo volontersko pripravništvo so že zaključili s študijem in nimajo ne statusa študenta ne prihodkov. Eno leto "zastonj" dela si lahko privoščijo samo tisti, ki imajo nek drugi finančni vir preživetja, kar so pogosto starši. Dogaja se tudi, da tisti, ki si eno leto volonterskega dela ne morejo privoščiti, saj morajo od nečesa živeti, tako nikoli ne opravijo pripravništva oz. strokovnega izpita in ne morejo opravljati poklica za katerega so se izšolali. To ni samo izguba za posameznika, temveč tudi za državo, ki je vložila veliko javnih sredstev v izobraževanje tega posameznika. Če se pripravniku ne izplačuje osebni dohodek, je to huda kršitev pavice do enakega plačila za enako delo kot ga opravljajo drugi. Poleg tega pa se čas opravljanja volonterskega pripravništva ne šteje v pripravnikovo delovno dobo, saj nima plačanih nobenih prispevkov, ne za zdravstveno zavarovanje ne za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.

Z volonterskimi pripravništvi se podaljšuje bivanje pri starših in nesamostojnost mladih. Pripravniki ne smejo biti zastonj delovna sila, kar se do sedaj lahko s pridom izkorišča preko volonterskega pripravništva, saj pripravniki opravljajo isto delo kot tisti, ki so zaposleni preko ostalih oblik dela, le da za svoje delo ne prejemajo nobenega plačila. Vse kar dobijo je nadomestilo za malico in prevoz. Prav tako je treba omejiti veriženje volonterskega pripravništev na istem delovnem mestu, kar pa je seveda težko zagotoviti dokler je volontersko pripravništvo zakonsko dovoljeno. Zaradi zagotavljanja večje socialne varnosti pripravnikov in plačila za opravljeno delo, predlagamo vzpostavitev sheme za financiranje obveznih pripravništev.

Država se mora zavezati, da bo zagotavljala sredstva vsem, ki imajo s področno zakonodajo določeno obvezno pripravništvo, da lahko opravljajo poklic za katerega so se izobrazili. Vsem mladim, ki po zaključku študija morajo opravljati obvezno pripravništvo, država mora zagotoviti naslednje:

- poiskati delodajalca pri katerem bo pripravnik opravljal obvezno pripravništvo,

- financiranje stroškov mentorstva,

- financiranje stroškov pripravnikove plače z vsemi pripadajočimi prispevki in nadomestili.

Vsi diplomanti, ki morajo opraviti obvezno pripravništvo, bodo vključeni v to shemo in za svoje delo dobili

učinki ukrepa:

  • Prepoznavanje in razvijanje talentov
  • Razvoj kompetence podjetnosti pri mladih (ne zgolj podpora podjetništvu kot panogi)
  • Razvoj potencialnih bodočih podjetnikov

čas od odločitve do realizacije:

Predvidoma 1-2 leti.

kdo sodeluje:

Organizacije kjer se lahko opravljajo obvezna pripravništva, pripravniki (diplomanti).

komu je namenjen:

Vsem diplomantom, ki morajo opraviti obvezno pripravništvo za pristop k strokovnemu izpitu.

infrastruktura:
kadri:
Zaposleni na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urad republike Slovenije za mladino.

stroški ukrepa in izvajanja:

Stroški bodo izračunani na podlagi števila diplomantov na posameznem študijskem programu po katerem morajo opraviti še obvezno pripravništvo.

viri financiranja:

Evropska in nacionalna sredstva.

<< Nazaj na predloge ukrepov