PREDLOGI UKREPOV

ukrep: Zaposlovanje mladih v organizacijah s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju

predlagatelj: skupina mladih datum: 11.May 2015
 
nastal v sklopu projekta: Vklopi se! kraj: Ljubljana

 

opis ukrepa:

Dejstvo je, da v primerjavi z evropskim povprečjem zaposlitveni potenciali nevladnega sektorja (nevladnih nepridobitnih organizacij) v Sloveniji še zdaleč niso izkoriščeni, saj je v državah EU v nevladnem sektorju v povprečju zaposlenih 8,1% vseh zaposlenih, medtem ko je v Republiki Sloveniji ta delež le 0,74% (2004).

V Sloveniji je mladinski sektor, še posebej finančno in kadrovsko (profesionalni kader), podhranjen in ne more izkoristiti svojega zaposlitvenega potenciala. Posledično se zaradi tega ne more kvalitetno razvijati, še manj pa lahko razvija storitev za skupnost.

Namen ukrepa je izkoristiti potencial zaposlovanja v organizacijah s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju z nepovratnimi finančnimi vzpodbudami za zaposlitev mlade osebe (18-35 let oz. v skladu s kriteriji Jamstva za mlade) z naslednjimi pogoji:

- spodbuditi zaposlovanje mladih iskalcev zaposlitve s prednostjo zaposlovanja mladih z izobrazbo suficitarnih poklicev;

- spodbuditi najmanj 100 zaposlitev mladih v organizacijah s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju;

- čas trajanja zaposlitve mora biti najmanj 18 mesecev pri čemer je pogodba sklenjena za polni delovni čas (40 ur na teden);

- stroške zaposlitve sofinancira država v višini 70% celotnega stroška zaposlitve mlade osebe v višini dostojnega plačila za določeno stopnjo izobrazbe.

učinki ukrepa:

  • Zaposlitev vsaj 100 mladih v organizacijah s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju.
  • Pridobitev delovnih izkušenj, veščin in kompetenc, večanje lastne zaposljivosti in ustvarjanje priložnosti, da si mlada oseba na dolgi rok (v nevladnem sektorju) ustvari zaposlitev.
  • Okrepitev nevladnega in mladinskega sektorja, ki trenutno deluje v izredno negotovih finančnih razmerah in za svoje delovanje ter razvoj nima zagotovljenih minimalnih pogojev.

čas od odločitve do realizacije:

kdo sodeluje:

  • MIZŠ
  • MDDSZEM
  • Zavod za zaposlovanje.

komu je namenjen:

Mladim, brezposelnim, predvsem družboslovno usmerjenim mladim in akterjem v mladinskem delu.

infrastruktura:
kadri:

stroški ukrepa in izvajanja:

viri financiranja:

Državni in evropski proračun.

<< Nazaj na predloge ukrepov