PREDLOGI UKREPOV

ukrep: Spletno mesto za mlade

predlagatelj: skupina mladih datum: 3.Feb 2014
 
nastal v sklopu projekta: Vklopi se! kraj: Ljubljana

 

opis ukrepa:

Problem: Pomanjkanje možnosti za izražanje svojega mnenja, idej in predlogov. Neizpolnjevanje poslanstva portala »mlad.si«.

 

Rešitev: Spletni portal, ki bi omogočal izražanje idej, zamisli in predlogov mladih v spletnem mediju pri katerih bi bilo omogočeno glasovanje ostalih mladih za najboljšo idejo. Najboljše ideje bi bile posredovane v uresničevanje odgovornim odločevalcem. Na ta način in s promocijo na ostalih socialnih omrežjih bi se povečal tudi interes mladih za obstoječ portal in informacije na njem.

učinki ukrepa:

Večje vključevanje mladih, mladi bodo slišani, večja informiranost med mladimi, medsebojno povezovanje mladih, bolj aktiven in prepoznaven portal med mladimi.

čas od odločitve do realizacije:

3 – 4 mesece.

kdo sodeluje:

Mladi kot posamezniki, ki dajejo ideje; uredniški odbor portala; upravljavec portala (mreža MaMa)različne institucije, katerim bodo predlogi posredovani.

komu je namenjen:

Vsem mladim posameznikom, mladim v društvih in neformalnih skupinah.

infrastruktura:
Že obstoječ portal »mlad.si«, ki bi omogočal nadgradnjo.
kadri:
URSM in mladi.

stroški ukrepa in izvajanja:

Stroški nadgradnje portala in urednikovanje (že obstaja del financiranja).

viri financiranja:

Proračun URSM za nadgradnjo obstoječega portala.

<< Nazaj na predloge ukrepov